از حال این روزها اگر بخواهم بگویم شبیه ویرگول وسط جمله‌ایم که جای نادرستی آمده‌ام، معنای همه‌چیز را عوض کرده‌ام انگار و فرقی نمی‌کند دیگر، که جابه‌جا شوم یا نه، معنای آن‌چیزها برای ابد عوض شده‌اند و حتی اگر بشود معنای چیزها را دوباره و از نو ساخت دیر می شود دیگر ...